Zebřička mramorová - barva očí

 

Mramorová zebřička patří k nejatraktivnější mutaci. U nás je známější v šedé řadě, správně nazývaná mramorová šedá(ve starším názvosloví škrabošková). Na zahraničních výstavách je k vidění i mramorová hnědá, u nás nazývaná mramorová skořicová. Ta ale nemá tak výraznou kresbu jako šedá mramorka. Na některých našich výstavách jsem viděl samičky, které byly vystaveny jako skořicové,ale ty měly jen hnědé zebrování na ocase. Slzní čárka byla tmavá, jako u šedých. Proto také dostaly NU. Zebrování a slzní čárka musí mít stejnou barvu t. zn. světle hnědou.

  Já se ale v tomto článku chci věnovat mutaci mramorové šedé. Je mezi našimi chovateli hojně rozšířená a na výstavách je prezentována ve slušné kvalitě.

  Protože se chovem této mutace zabývám již více jak 15 let, chtěl bych se podělit o své zkušenosti. Jde hlavně o problematiku barvy očí a s ní související barvu a kresbu. Tímto se dostávám k problému červených a černých očí.On to vlastně ani problém není pro toho,kdo si pečlivě vede evidenci svého chovu.

Ptáci s červenýma očima jsou mezi chovateli výstavních zebřiček více rozšířeni a v podstatě splňují požadovanou standardní barvu i kresbu. Standard šedých mramorových uvádí, že základní barva je krémově bílá. Jen hlava může být krémově bílá bez takových tmavých šupinek.

Teď tedy k těm červeným a černým očím. V dospělosti jsou v podstatě k nerozeznání.

Nejjednodušší je to poznat hned v hnízdě. Dva nebo tři dny po narození je to krásně rozeznat. Červenoocí  mají, tak jako všichni ptáci INO , světlou narůžovělou pokožku. Červené oči jsou velmi výrazné.Černoocí zase vypadají jako přírodní šedí ptáci. Ještě při kroužkování to lze dobře rozeznat. A proto u čísla kroužku je nutné si poznamenat ještě barvu očí.

A u dospělých zeber? U samiček to je jednoduché. Černooké samičky mají proti červenookým rozdílnou barvu zebrování na ocase a slzní čárky. Zebrování je světlejší, než slzní čárka. Takové samičky se sice nedají vystavovat,ale do chovu , při splnění dalších kritérií jako jsou typ a postava,se hodí.U samečků je to rozpoznání horší.Já mám takovou zkušenost,že černoocí samci nejsou tak krémoví,ale jsou spíš bělejší.Jinak slzní čárka a zebrování mají barvu stejnou.Ale ten rozdíl v základní barvě u prošlechtěných samců je už minimální a pozná to jen opravdu zkušený chovatel.Posuzovatel oči neřeší,toho zajímá  základní odstín barvy.

   Tak že, když si kupujeme mramorového samce, je třeba se zeptat prodávajícího na barvu oka. Každý chovatel výstavních zebřiček si vede evidenci chovu, tak by to pro něho neměl být problém.

   A tak se dostávám k další otázce a to vlastní chov mramorek v návaznosti na barvu očí. Podle předešlých řádků by to vlastně mělo být jasné. Černoocí ptáci by vlastně do chovu neměli patřit, protože nesplňují určité standardní kritérium. Ale to je podle mě největší omyl našich chovatelů mramorových zeber.

Pravidelným dlouhodobým vzájemným pářením červenookých ptáků se totiž zmenšuje jejich postava, snižuje se jejich vitalita a kondice.Černoocí ptáci do toho spojení vloží mohutnou postavu, kvalitní typ a vitalitu.

Proto je pro zkvalitnění celého chovu potřeba pářit spolu červenooké a černooké ptáky. K tomu je samozřejmě potřeba znát jejich dědičnost.Červené oko je k černému recesivní  vázané na pohlaví.Všechny tyto poznatky čerpám z vlastních chovatelských zkušeností s touto mutací.Na závěr si ještě dovolím všem chovatelům mramorek sdělit,co se mi nejvíce osvědčilo.Červenooký samec s černookou samicí anebo černooký samec,štěpitelný na červenooké s černookou samicí.

Je ještě jedna cesta, jak zlepšovat postavu a vitalitu u mramorek. A to je páření se šedými světlehřbetými. Ale to vyžaduje hodně trpělivosti a času.

Věřím, že tento článek pomůže k dalšímu rozvoji této krásné mutace.

 

Příklady křížení černých a červených očí

 

 

1. Samec a samice červenoocí

100 %  samci i samice červenoocí

 

2. Samec červenooký a samice černooká

50 %  samci černoocí štěp.na červenooké

50% samice červenooké

 

3. Samec černooký štěp. na červenooké a samice červenooká

25% samci červenoocí

25% samci  černoocí  štěp. na červenooké

25% samice černooké

25% samice červenooké

 

4. Samec černooký štěp. na červenooké a samice černooká

25% samci černoocí

25% samci černoocí štěp. na červenooké

25% samice černooké

25% samice červenooké

 

5. Samec černooký a samice červenooká

50% samci černoocí štěp. na červenooké

50% samice černooké